فرم استخدام

شرکت مشاورین شبکه مهرساد همواره در شاخه های مختلف صنعت IT وشبکه در حال توسعه بوده و در این راستا ممکن است نیاز به نیروهای انسانی فعال در این صنعت داشته باشد. شما هم اگر تمایل فعالیت در این زمینه و این شرکت دارید، کافیست فرم زیر را پر نمایید. کارشناسان ما فرم شما را مطالعه خواهند کرد و در صورت لزوم با شما تماس خواهند گرفت...