دپارتمان مشاوره و آموزش

بهترین راهکار را امتحان کنید...

  • مشاوره در ارائه راهکارهای جامع فناوری اطلاعات
  • مشاوره در راستای تقسیم و توزیع پهنای باند اینترنت یا شبکه های داخلی
  • مشاوره ایجاد شبکه های خصوصی مجازی و بین شهری و ارتباط بین مراکز
  • مشاوره در زمینه ایجاد شبکه های بزرگ سازمانی با بهترین بازدهی  و مناسب ترین هزینه ممکن
  • مشاوره در استفاده از تکنولوژی های جدید و روز دنیا, توسعه بخش ها , اضافه کردن روش های مکانیزه و غیر حضوری کردن امور مستحلک
  • مشاوره در تهیه سند راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (IT and ICT Master Plan)
  • مشاوره در طراحی استراتژی پشتیبان گیری و بازیابی اطلاعات
  • مشاوره در باز سازی شبکه های WAN , LAN , Wireless
  • مشاوره و ارائه راهکارهای سیستم‌های مدیریت امنیت اطلاعات(ISO 27001)
  • مشاوره در خرید تجهیزات تخصصی شبکه

مفاهیم تخصصی شبکه را خودتان فرا بگیرید...

د پارتمان آموزش های سازمانی گروه مهرساد با توجه به رشد شتابنده  رقبا و تغییرات نیاز های مشتریان، با شناخت صحیح از نیازهای آموزشی سازمان ها ، فعالیت های خود را با هدف توسعه و یادگیری بصورت فردی و گروهی ، حول محورهای ذیل ارائه می نماید :

1)       اجرای فرایند نیازسنجی آموزشی کارکنان بصورت علمی و منطبق بر ISO 10015

2)      برنامه ریزی و اجرای آموزش ها با بهره مندی از سرفصل های استاندارد جهانی و منطبق بر دانش روز دنیا

3)      تعدیل چشمگیر هزینه های آموزشی سازمان ها با حذف رویکرد شهریه محور

4)      انعطاف در زمانبندی و محل اجرای دوره های آموزشی (درون سازمانی و برون سازمانی)

5)    حصول اطمینان از اثر بخشی آموزش های ارائه شده  از طریق تدوین و بکارگیری مکانیزم های سنجش مستمر منطبق بر ISO 10015

و در این راستا آمادگی آن را دارد تا نسبت به ارائه خدمات مشاوره آموزشی رایگان و تدوین نظام جامع آموزش کارکنان سازمان ها  و متعاقبا برنامه ریزی و اجرای آن اقدام نمایند